O mnie

Jestem Dyplomowanym Osteopatą, ukończyłem prestiżową szkołę osteopatii European School of Osteopathy, Boxley, England uzyskując tytuł D.O. (Diploma of Osteopathy).

Jestem również absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, którą ukończyłem w 1991 uzyskując tytuł magistra rehabilitacji ruchowej.

Przez wiele lat zajmowałem się pracą z pacjentami w Poradni Rehabilitacji w Legnicy.

Moje zainteresowania terapią manualną zaowocowały uzyskaniem certyfikatów w zakresie chiropraktyki i osteopatii.

W codziennej pracy wykorzystuję wiedzę i umiejętności fizjoterapeuty, poszerzoną o szkolenia z zakresu:

  • terapii manualnej McTimoney – Corleya
  • terapii Ackermanna (Strukturelle Osteopathie und Sanfte Chiropractic)
  • terapii FDM (Fascial Distortion Model opracowanej przez amerykańskiego lekarza Stephena Typaldosa)
  • terapii HVLA (wg modelu opracowanego przez Daryla Herberta DO)
  • terapii wg koncepcji Piercea (Chiropractic Manipulation of the Cervical and Lumbar spine)

Specjalizuję się w leczeniu dyskopatii kręgosłupa.

Jestem certyfikowanym terapeutą metody Cox Flexion Distraction Decompression.

Celem stosowanej przeze mnie terapii jest dążenie do przywrócenia równowagi oraz stabilności miednicy, usprawnienie biomechaniki kręgosłupa, przywrócenie symetrii czaszki, klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz usprawnienie biomechaniki kończyn górnych i dolnych. A zatem odrestaurowanie symetrii narządu ruchu i jego optymalne usprawnienie.

PAMIĘTAJMY
Błahe przyczyny mogą przynieść poważne skutki. Trzeba uświadomić sobie, że granice między bólem, a uwolnieniem się od niego wyznaczają milimetry. Dlatego warto zapobiegawczo, regularnie poddawać się kontrolom kręgosłupa.