O mnie

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, którą ukończyłem w 1991 uzyskując tytuł magistra rehabilitacji ruchowej.
Przez wiele lat zajmowałem się pracą z pacjentami w Poradni Rehabilitacji w Legnicy.

Moje zainteresowania terapią manualną zaowocowały uzyskaniem certyfikatów w zakresie chiropraktyki  i osteopatii.

W codziennej pracy wykorzystuję wiedzę i umiejętności fizjoterapeuty, poszerzoną o szkolenia z zakresu:

  • terapii manualnej McTimoney – Corleya
  • terapii Ackermanna (Strukturelle Osteopathie und Sanfte Chiropractic)
  • terapii FDM  (Fascial Distortion Model opracowanej przez amerykańskiego lekarza Stephena Typaldosa)
  • terapii HVLA (wg modelu opracowanego przez Daryla Herberta D.O.)
  • terapii wg koncepcji Piercea (Chiropractic Manipulation of the Cervical and Lumbar spine)

Obecnie studiuję osteopatię w European School of Osteopathy, Boxley, Wielka Brytania

Specjalizuję się w  leczeniu dyskopatii kręgosłupa.
Leczenie opieram na Terapii Flexion-Distraction and Decompression (terapia dr Cox’a),która jest przebadaną i udokumentowaną klinicznie terapią, stosowaną w leczeniu bólu kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, piersiowego, szyjnego, a także bólu kończyn górnych i dolnych. Jest nieinwazyjną metodą chiropraktyczną i najbezpieczniejszą alternatywą dla osób cierpiących na schorzenia kręgosłupa oraz mających wskazania do operacji neurochirurgicznych.

Największą możliwością terapii Cox Flexion-Distraction and Decompression jest bezoperacyjne zmniejszenie przepukliny dysku i jego regeneracja, co jest nieosiągalne dla innych bezoperacyjnych terapii kręgosłupa. Wynalazcą terapii jest amerykański doktor, chiropraktyk, radiolog i badacz naukowy – dr James M. Cox, który ponad 50 lat temu odkrył możliwość cofnięcia się przepukliny i regeneracji dysku.
Terapia Flexion-Distraction and Decompression jest jedyna w swoim rodzaju. Jest bezpieczna, łagodna i skuteczna.
Ma zastosowanie przy odciążeniu bólu pleców, karku, dyskopatii i innych dolegliwości, poprzez:

  • zmniejszeniu ciśnienia wewnątrz dysku kręgowego (przepukliny),
  • poszerzenie światła kanału kręgowego,
  • zmniejszeniu ucisku na korzenie nerwowe,
  • przywrócenie prawidłowego ruchu w stawach międzykręgowych.

Celem stosowanej przeze mnie terapii jest dążenie do przywrócenia równowagi oraz stabilności miednicy, usprawnienie biomechaniki kręgosłupa, przywrócenie symetrii czaszki, klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz usprawnienie biomechaniki kończyn górnych i dolnych. A zatem odrestaurowanie symetrii narządu ruchu i jego optymalne usprawnienie.

PAMIĘTAJMY

Błahe przyczyny mogą przynieść poważne skutki. Trzeba uświadomić sobie, że granice między bólem, a uwolnieniem się od niego wyznaczają milimetry. Dlatego warto zapobiegawczo, regularnie poddawać się kontrolom kręgosłupa.